Hea Rapla korvpalli austaja!

Kui sul on soov toetada Rapla korvpalli ja anda nii oma panus Rapla korvpalli arengusse, siis vastava info leiad siit samalt lehelt kõige alumisest osast.

Suur tänu!

Rapla korvpallikool.

Meeskonna toetajad

LEADER projekt: Eesti ja Raplamaa korvpalli tutvustava ekspositsiooni loomine

Rapla Korvpallikool rajab koostöös LEADER projektiga Rapla Korvpallikooli spordihoonesse esimese Eesti ja kohalikku korvpalli tutvustava korvpallimuuseumi. Muuseum aitab Rapla valla ning maakonna elanike (s.h. laste ja noorte) hulgas kasvatada huvi korvpalli ja spordi vastu, arendada heade treeningtingimuste abil piirkonnas korvpalli head taset, suurendada Raplamaa tuntust, atraktiivsust ja külastatavust, tugevdada kohalikku identiteeti ja kogukonna ühtsustunnet ning anda positiivseid tulemusi nii tervisedenduse kui kuritegevuse ennetuse seisukohalt.

Atraktiivne Eesti ja kohaliku korvpallielu saavutusi tutvustav hoone aitab Rapla valla ning maakonna elanike (s.h. laste ja noorte) hulgas kasvatada huvi korvpalli ja spordi vastu, arendada heade treeningtingimuste abil piirkonnas korvpalli head taset, suurendada Raplamaa tuntust, atraktiivsust ja külastatavust, tugevdada kohalikku identiteeti ja kogukonna ühtsustunnet ning anda positiivseid tulemusi nii tervisedenduse kui kuritegevuse ennetuse seisukohalt.

Kogukonnapraktika

Rapla Korvpallikool osaleb sel hooajal esmakordselt kogukonnapraktika programmis, mis on uuenduslik koolide ja vabaühenduste koostöövorm, mille käigus õpilased lähevad vabaühendusse lühipraktikale, kus nad saavad praktilise töökogemuse ja arusaama, et oma tegevustega saabki kogukonda meie ümber kujundada. Koolidel aitab programm õppekava täita ning vabaühendused saavad kontakti kohalike noortega, kellega koos midagi ka päriselt ära teha.

Hea Rapla korvpalli poolehoidja!

Kas Sulle läheb korda Rapla Korvpallikooli tegevus üldiselt, või on eriti hingelähedane noortetegevuse areng või meie esindusnaiskonna käekäik? Oled äkki kuulnud meie toetajate võrgustikku ühendavast Äriklubist ja sooviksid sinna kuuluda?

Kui Sul on soov ja võimalus rahaliselt toetada Korvpallikooli, konkreetselt mõnda osakonda või võistkonda, siis vali allolevate kontode hulgast endale sobiv, sisesta summa ja selgitusse „Annetus“.

Kui Sul on soov liituda Äriklubiga(alates 166€/kuu), võta ühendust klubi tegevjuhi Jaak Karbiga jaak@raplakk.ee või 5563 5280.

NB! Kuna kuulume maksusoodustusega Mittetulundusühistute nimekirja, on annetused võimalik maksustamisperioodi tulust maha arvata*.

a/a EE161010220042370018 – noored SEB

a/a EE562200221065150936 – noored Swedbank

a/a EE281010220118275018 – meeskond

a/a EE871010220210150222 – naiskond

*Maha saab arvata eraisikute puhul kuni 1200€ (koolituskulud+ kingitused, annetused+ (2023 aastal ka eluasemelaenu intressid)), kuid mitte rohkem kui 50% maksustatavast tulust)

Juriidiliste isikute puhul annetusi, mille summa ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

(3) Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast.