Meeskonna toetajad

LEADER projekt: Eesti ja Raplamaa korvpalli tutvustava ekspositsiooni loomine

Rapla Korvpallikool rajab koostöös LEADER projektiga Rapla Korvpallikooli spordihoonesse esimese Eesti ja kohalikku korvpalli tutvustava korvpallimuuseumi. Muuseum aitab Rapla valla ning maakonna elanike (s.h. laste ja noorte) hulgas kasvatada huvi korvpalli ja spordi vastu, arendada heade treeningtingimuste abil piirkonnas korvpalli head taset, suurendada Raplamaa tuntust, atraktiivsust ja külastatavust, tugevdada kohalikku identiteeti ja kogukonna ühtsustunnet ning anda positiivseid tulemusi nii tervisedenduse kui kuritegevuse ennetuse seisukohalt.

Atraktiivne Eesti ja kohaliku korvpallielu saavutusi tutvustav hoone aitab Rapla valla ning maakonna elanike (s.h. laste ja noorte) hulgas kasvatada huvi korvpalli ja spordi vastu, arendada heade treeningtingimuste abil piirkonnas korvpalli head taset, suurendada Raplamaa tuntust, atraktiivsust ja külastatavust, tugevdada kohalikku identiteeti ja kogukonna ühtsustunnet ning anda positiivseid tulemusi nii tervisedenduse kui kuritegevuse ennetuse seisukohalt.

Kogukonnapraktika

Rapla Korvpallikool osaleb sel hooajal esmakordselt kogukonnapraktika programmis, mis on uuenduslik koolide ja vabaühenduste koostöövorm, mille käigus õpilased lähevad vabaühendusse lühipraktikale, kus nad saavad praktilise töökogemuse ja arusaama, et oma tegevustega saabki kogukonda meie ümber kujundada. Koolidel aitab programm õppekava täita ning vabaühendused saavad kontakti kohalike noortega, kellega koos midagi ka päriselt ära teha.