Täna pidasid meil lõbusa ühise treeningu Rapla Korvpallikooli ja Juuru kooli pisikesed kossukad, kus treenerid Jürgen ja Jüri organiseerisid neile erinevaid lahedaid võistlusi. Koostöö ja ühised lahedad ettevõtmised meie naabervaldade treeneritega on olulised, sest koos ühise eesmärgi nimel on meie lastel ja treeneritel palju rohkem võimalusi ning koos on lihtsalt palju ägedam.